فروشنده

salahshoor

علی اصغر سلحشور کارشناسی مدیریت جهان گردی و هتل داری از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه هنر اصفهان دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران دارای مقالات متعدد آی. اس . آی و علمی پژوهشی و علمی ترویجی

2 محصول

0 فروش

نمونه کار