250px-Balance_justice  شرایط و قوانین فروشگاه 250px Balance justiceUntitled  شرایط و قوانین فروشگاه Untitled

قوانین همکاری

 

قوانین آپلود

  • فایل ها باید از نظر گرافیکی، محتوا و به روز بودن مطالب دارای کیفیت لازم باشند. لازم به ذکر است که کیفیت مطالب در حوزه های مذبور توسط بازرسین سایت مورد بازرسی قرار می گیرد.
  • فایل آپلود شده باید اثر خود شما باشد.
  • حجم فایل های آپلودی بیش تر از 50 مگابایت نباشد.
  • بایستی توجه داشت که فایل شما توسط بازرسین بررسی و تایید می شود و بعد از تایید نهایی بر روی سایت قرار می گیرد، لذا با توجه به حجم مطالب دریافتی ممکن است پروسه آپلود فایل شما 2 روز طول بکشد. لازم به ذکر است در صورت عدم آپلود فایل شما بیش از مدت ذکر شده و عدم دریافت ایمیل از طرف سایت، مراتب را به مدیریت سایت اطلاع دهید.

 

قوانین پرداخت

  • با آپلود فایل ها 70 درصد فروش هر فایل متعلق به آپلود کننده خواهد بود.
  • پرداخت های آپلود کننده به صورت ماهانه (در صورت رسیدن به حد نصاب 100 هزار تومان) خواهد بود.
  • پرداخت ها می تواند حداکثر 5 روز بعد از درخواست خود آپلودکننده نیز صورت پذیرد.
  • در صورت محرز شدن عدم قوانین آپلود (آپلود فایل های دیگران) سایت هیچ گونه تعهدی در قبال پرداخت ندارد.