81048_042c5

توضیحات محصول

یکی از دروس مهم کارشناسی ارشد رشته برق قدرت درس تئوری جامع ماشینهای الکتریکی می باشد. در این فایل راه اندازی ماشین القایی سه فاز در بار کامل که یکی از پروژه های اصلی این درس می باشد مورد بحث قرار گرفته و در محیط  نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.

نظری بدهید