b

توضیحات محصول

این پاورپوینت شامل گزارش پتانسیل یابی منابع ژئوترمال با تلفیقی از روش های سنجش از دور و مغناطیس سنجی می باشد که در دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع کارشناسی ارشد رشته اکتشاف معدن ارائه شده است.

چکیده

منطقه سیرچ- گلباف کرمان به ­دلیل وجود چشمه­های آب­گرم و گسل­های فعال، ناحیه­ای شناخته شده جهت پتانسیل­یابی منابع ژئوترمال است. هدف این پژوهش، بررسی وجود پتانسیل منابع ژئوترمال در این منطقه؛ با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و داده­های مغناطیسی هوابرد و زمینی می­باشد. دمای سطح زمین، اینرسی حرارتی ظاهری و شار حرارتی با استفاده از تصاویر سنجنده­های مودیس، لندست و استر محاسبه شد. به­منظور شناسایی بهتر بی­هنجاری­های حرارتی، از الگوریتم­های تشخیص بی­هنجاری استفاده شد. نتایج این بررسی­ها یک بی­هنجاری حرارتی را در بخش جنوب شرقی منطقه و یک بی­هنجاری حرارتی دیگر را در محدوده جوشان نشان داد. از داده­های مغناطیسی جهت تخمین عمق کوری منطقه، گرادیان و جریان حرارتی و شناسایی گسل­ها و توده­های نفوذی مدفون استفاده شد. پردازش داده­های مغناطیسی یک بی­هنجاری مغناطیسی عمیق را در جنوب منطقه و نزدیک گلباف و یک بی­هنجاری مغناطیسی دیگر را در شمال شرق محدوده مورد مطالعه و نزدیک به چشمه آب­گرم جوشان نشان داد که با بی­هنجاری­های حرارتی تشخیص داده شده با روش سنجش از دور مطابقت داشتند. در نهایت با استفاده از روش­های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و تلفیق لایه­های اطلاعاتی، نقشه مناطق مستعد پتانسیل ژئوترمال منطقه حاصل شد. نقشه­های پتانسیل حاصل شده از این مرحله می­توانند در مراحل اکتشاف تفصیلی که اغلب با روش­های گران­قیمت از قبیل مگنتوتلوریک انجام می­شوند، مورد استفاده قرار گیرند.

نظری بدهید