epma1

توضیحات محصول

سمینار تجزیه مواد معدنی به روش  الکترون میکروپروپ ( EPMA )

اساس کار EPMA بمباران الکترونی حجم بسیار کوچکی از نمونه توسط یک تفنگ الکترونی با انرژی بین 5 تا 30 کیلو الکترون ولت و اندازه گیری میزان فتونهای X-Ray ساطع شده توسط نمونه می باشد. از آنجائیکه طول موج X-Ray ساطع شده، مشخصه عنصر معینی می باشد، ترکیب نمونه به سادگی توسط ثبت اسپکترومهای WDS شناسایی می گردد.
میکرو پروب روشی تمام کیفی و تمام کمی است که قادر است بدون تخریب نمونه، از حجم بسیار کوچکی (در حد میلیمتری ) از نمونه با حساسیت حدود ppm آنالیز بگیرد. این دستگاه را می توان در مقایسه با دیگر میکرو آنالیزورها بعنوان دستگاهی که قادر است آنالیز با دقت و صحت بالاتری ارائه دهد، معرفی نمود. تعیین ضخامت و ترکیب فلزات از لایه های با ضخامت nm تا mm در مواد لایه ای امکان پذیر است. همچنین تمام عناصر جدول تناوبی از Be تا U قابل اندازه گیری می باشند. اتوماسیون کامپیوتری دستگاه و تفسیر آسان و مستقیم دستگاه سبب گردیده است که EPMA در رقابت با دستگاههای آنالیز مشابه از قابلیت بیشتری برخوردار باشد.
EPMA  در مقایسه با سیستمهای SEM /EDS نتایج بسیار معتبرتری بدست می دهد و برتری دارد که دلیل آن، خصوصیات WDS ، حساسیت عمومی، آنالیز عناصر سبک و خطر تفسیر غلط از یک اسپکتروم کیفی می باشد. همچنین سیستم تحریک الکترونی و پایداری استیج نمونه امکان پایداری شرایط و تکرار آزمایشات را بدست می دهد.

این وسیله به تجزیه و آنالیز اشعه X که از یک نمونه زمانی که با یک پرتوی الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است ، می پردازد . این وسیله دارای سه تا شش اسپکترومتر پخش یا متفرق کننده اشعه X هست که از نظر اندازه بزرگ هستند . نمونه هایی که برای میکروآنالیز کردن با اشعه X آماده می شوند باید مسطح باشند و بعد این وسیله اجازه عبور مقدار قابل توجهی اشعه X و انتقال Y را می دهد ، به جای دستکاری نمونه که در مورد SEM ( مثلاً چرخش کامل ) امری عادی است . بخش اصلی این وسیله تکنولوژی متفرق کننده امواج است ( WDX ) که برای کشف و سنجش پرتوی X به کار می رود . این اسپکترومترها خیلی بیشتر از مدل هایی که با SEM کار می کنند دارای حساسیت و دقت هستند . با این تجهیزات غلظت های با دامنه ppm 500 – 1000 می توانند به راحتی اندازه گیری شوند و حتی در مورد بعضی عناصر موجود . در بعضی از مواد حد تشخیص حتی تا حدود ppm 20 هم می رسد.

این سمینار شامل :

1-اجزای تشکیل دهنده دستگاه

2- دقت و حساسیت دستگاه

3- ویژگی های دستگاه

4- مزایا و معایب

5- آماده سازی نمونه

6- کارکرد اشعه ایکس

7- اشکارسازی وشمارش پرتوهای ایکس

 

نظری بدهید