screen-shot-2015-10-29-at-4-08-43-pm

توضیحات محصول

این فایل شامل توضیحات کامل در مورد تولید پراکنده همراه با حدس یک مسئله عمومی در تعیین اندازه و محل بهینه تولید پراکنده می باشد. در این فایل پاورپوینت مربوط به تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع نیز ارائه شده است که می تواند جهت آموزش بهتر و برای ارائه های کلاسی و پروژه ها بسیار مفید باشد.

نظری بدهید