tt

توضیحات محصول

این ترجمه در مورد بناهای دوره ایلخانی در منطقه روئین دشت اصفهان است. منابع دوران تاریخی و اسلامی از اباد بودن و پرجمعیت بودن این منطقه خبر داده اند. بناهای شاخص دوران ایلاخنی در این منطقه عبارتند از مسجد جامع فارفان با تزئینات کتیبه ای زیبا و خیره کننده، آرامگاه و مقبره فارفان با تزئینات مقرنسکاری و نیز پلان 8 ضلعی شاخص از دوره ایلخانی و نیز سد ورزنه که به نظر منشا ساخت آن با توجه به نزدیکی آن به آب رودخانه زاینده رود مربوط به دوره ساسانی باشد

نظری بدهید